top of page

Kích thước: 100mm*16mm,P80,

Phù hợp đánh bóng thép, gang và tấm thép.

Đóng gói bằng thẻ giấy - 200/T

TAC6310033 - Nhám Xếp 110mm x 16mm - P80

bottom of page