top of page

Kích thước: 100mm*16mm,P60,

Phù hợp đánh bóng thép, gang và tấm thép.

Đóng gói bằng thẻ giấy - 200/T

TAC6310023 - Nhám Xếp 110mm x 16mm - P60

bottom of page