top of page

Ưu tiên để cưa kim loại .

Kích thước lưỡi: 150mmX19mmX1.25mm,

MMỗi inch có 18 răng cưa

- chất liệu bằng hợp kim

- răng cưa và bảng lưỡi đã được gia công,

Đuôi lưỡi 1/2 '',1 bộ 2 lưỡi cưa,

Cắt tất cả các kim loại bao gồm đường ống có đk (<100mm),

Thép không gỉ và tấm kim loại (1,5-4mm) (100/T)

TAC52922EF - Bộ Lưỡi Cưa Kiếm (Cưa Kim Loại)

bottom of page