top of page

Ưu tiên để cưa gỗ.

Kích thước lưỡi: 150mmX19mmX1.25mm,

Mỗi inch có 6 răng cưa - chất liệu bằng thép carbon

(răng cưa và bảng lưỡi đã được gia công)

Đuôi lưỡi 1/2 '', 1 bộ 2 lưỡi cưa,

Cắt nhanh đối với gỗ và nhựa tổng hợp

(Đường kính nhỏ hơn 100mm) (100/T)

TAC52644D - Bộ Lưỡi Cưa Kiếm (Cưa Gỗ)

bottom of page