top of page

Chiều dài lưỡi cưa: 50 mm,

5 cái/bộ

TAC51118B - Lưỡi Cưa Lọng (Cưa Kim Loại) 50mm

bottom of page