top of page

Chiều dài lưỡi cưa: 74 mm,

5 cái/bộ,

Phù hợp gỗ mềm (dày 4-5mm), ván ép.

TAC51111C - Lưỡi Cưa Lọng (Cưa Gỗ) 74mm

bottom of page