top of page

Chiều dài lưỡi cưa: 75 mm,

5 cái/bộ,

Cưa gỗ mềm, ván ép, lõi gỗ

TAC51101D - Lưỡi Cưa Lọng (Cưa Gỗ) 75mm

bottom of page