top of page

Khả năng khoan:: 3.0-16mm,

Đầu khoan 80mm,

Đóng gói trong hộp màu (20/T)

TAC451602W - Đầu Khoan Không Răng 3.0-16mm

bottom of page