top of page

Khả năng khoan: 3.0-16mm ,

Đầu khoan 80mm,

Đóng gói trong hộp màu (20/T)

TAC451601 - Đầu Khoan Có Răng 3.0-16mm

bottom of page