top of page

Khả năng khoan:1.5-13mm,

Đóng gói trong hộp màu

(25/T)

TAC451301 - Đầu Khoan Có Răng 1.5-13mm

bottom of page