top of page

Khả năng khoan:

Khoan: 0.6-6.5mm,

Đầu khoan 55mm,

Đóng gói trong hộp màu. (25/T)

TAC450602W - Đầu Khoan Không Răng 0.6-6.5mm

bottom of page