top of page

Khả năng khoan:0.6-6.5mm,

Đầu khoan 55mm,

Đóng gói trong hộp màu (25/T)

TAC450601 - Đầu Khoan Có Răng 0.6-6.5mm

bottom of page