top of page

Đường kính lõi : 100mm,

Kèm theo 1 khớp nối: 110m, 1 mũi khoan gài 8X120mm

TAC431001 - Mũi Khoan Lỗ 100mm

bottom of page