top of page

Đường kính lõi : 80mm,

Kèm theo 1 khớp nối: 110m, 1 mũi khoan gài 8X120mm

TAC430801 - Mũi Khoan Lỗ 80mm

bottom of page