top of page

Đường kính lõi : 50mm,

Kèm theo 1 khớp nối: 110m, 1 mũi khoan gài 8X120mm

TAC430501 - Mũi Khoan Lỗ 50mm

bottom of page