top of page

Đường kính: 210mm, Độ cắt sâu: 38mm,

Chất liệu: 2 loại kim loại HSS & M3,

Răng thay đổi từ 4 -6 răng/1 inch (2.54cm)

TAC412101 - Mũi Khoét Lỗ Kim Loại

bottom of page