top of page

26mm, Độ khoan sâu: 30mm,

Chất liệu: HSS M2,kèm theo 1 ti gài  φ7.98*77mm, đóng gói trong vĩ nhựa giấy

TAC410262 - Mũi Khoan Từ M2 26mm

bottom of page