top of page

22mm, Độ khoan sâu: 30mm,

Chất liệu: HSS M2,kèm theo 1 ti gài  φ7.98*77mm, đóng gói trong vĩ nhựa giấy

TAC410222 - Mũi Khoan Từ M2 22mm

bottom of page