top of page

Ti gài mũi khoan từ M2 - đường kính: 7.98mm, dài: 77mm

TAC410182PIN -Ti Gài 7.98mm

bottom of page