top of page

16mm, Độ khoan sâu: 30mm,

Chất liệu: HSS M2,kèm theo 1 ti gài  φ6.34*77mm,

Đóng gói trong vĩ nhựa giấy

TAC410162 - Mũi Khoan Từ M2 16mm

bottom of page