top of page

Đường kính: 125mm, Lỗ cốt: 22.2mm, Kèm vòng tròn sắt 16mm & 13mm - 60/T

TAC35051 - Bánh Cước Thép Xoắn 125mm

bottom of page