top of page

Đường kính: 120mm,

Tổng chiều dài: 600mm,  

Gắn với khớp nối: M14x2

TAC331120 - Cần Trộn Sơn 120mm

bottom of page