top of page

6 x 160mm

TAC310602 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 6 x 160

bottom of page