top of page

Size: 8mm, 3 cái/ bộ,

Đuôi lục giác: 1/4'',

Chiều dài: 45mm, chất liệu: 50BV30,

Với lực nam châm mạnh,

Đóng gói bằng thẻ nhựa

TAC270832 - Bộ Mũi Bắn Vít Tôn (Có Nam Châm Hút)

bottom of page