top of page

 Kích thước: 254mm (10 ") , Lỗ Cốt : 30mm, 100 răng NHÔM - (25/T)

TAC2337210 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 254mm - 100 răng (N)

bottom of page