top of page

Size: 125mm(5") 40T, lỗ cốt:20mm
Long đền:16mm. Đóng gói trong họp màu - 100/T

TAC231A15T - Lưỡi Cưa TCT 125mm - 40 răng

bottom of page