top of page

Đường kính: 305mm (12"), Lỗ cốt: 30 mm, 60 răng (10/T)

TAC231923 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 305mm - 60 răng

bottom of page