top of page

Đường kính: 254mm(10") , Lỗ cốt: 25.4 mm, 40 răng (25/T)

TAC231725 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 254mm - 40 răng

bottom of page