top of page

 Kích thước: 254mm (10 "), Lỗ Cốt : 30mm, 60 răng (25/T)

TAC231723 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 254mm - 60 răng

bottom of page