top of page

 Kích thước: 210mm(8-1/4") , Lỗ Cốt : 30mm, 24 răng (50/T)

TAC231521 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 210mm - 24 răng

bottom of page