top of page

Đường kính: 185mm (7-1/4") , Lỗ cốt: 25.4 mm, 40 răng (50/T)

TAC231445 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 185mm - 40 răng

bottom of page