top of page

Đường kính: 160mm(6-1/4"), Lỗ cốt: 25.4 mm, 48 răng(50/T)

TAC231342 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 160mm - 48 răng

bottom of page