top of page

Đường kính: 160mm(6-1/4"), Lỗ cốt: 25.4 mm, 24 răng. (50/T)

TAC231341 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 160mm - 24 răng

bottom of page