top of page

Size: 400mm(15 3/4") 80T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 5/T

TAC2311728T - Lưỡi Cưa TCT 400mm - 80 răng

bottom of page