top of page

Size: 400mm(15 3/4") 60T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 5/T

TAC2311723T - Lưỡi Cưa TCT 400mm - 60 răng

bottom of page