top of page

Size: 350mm(13 3/4") 40T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 10/T

TAC2311625T - Lưỡi Cưa TCT 350mm - 40 răng

bottom of page