top of page

Size: 350mm(13 3/4") 120T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 10/T

TAC23116212T - Lưỡi Cưa TCT 350mm - 120 răng

bottom of page