top of page

Size: 300mm(12") 80T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 10/T

TAC2311528T - Lưỡi Cưa TCT 300mm - 80 răng

bottom of page