Size: 300mm(12") 60T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 10/T

TAC2311523T - Lưỡi Cưa TCT 300mm - 60 răng