top of page

Size: 300mm(12") 120T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 10/T

TAC23115212T - Lưỡi Cưa TCT 300mm - 120 răng

bottom of page