top of page

Size: 300mm(12") 100T,lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 10/T

TAC23115210T - Lưỡi Cưa TCT 300mm - 100 răng

bottom of page