top of page

Size: 250mm(9 7/8") 60T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 25/T

TAC2311443T - Lưỡi Cưa TCT 250mm - 60 răng

bottom of page