top of page

Size: 150mm(6") 40T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 50/T

TAC2311245T - Lưỡi Cưa TCT 150mm - 40 răng

bottom of page