top of page

Đường kính:110mm (4-3/8"), Lỗ cốt: 20 mm, 40 răng. (100/T)

TAC231115 - Lưỡi Cưa Gỗ Bằng Hợp Kim Nhân Tạo 110mm - 40 răng

bottom of page