top of page

Size: 230mm(9") 40T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 25/T

TAC2311145T - Lưỡi Cưa TCT 230mm - 40 răng

bottom of page