top of page

Size: 230mm(9") 60T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 25/T

TAC2311143T - Lưỡi Cưa TCT 230mm - 60 răng

bottom of page