top of page

Size: 230mm(9") 24T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 25/T

TAC2311141T - Lưỡi Cưa TCT 230mm - 24 răng

bottom of page