top of page

Size: 180mm(7 1/8") 24T, lỗ cốt: 25.4mm
Long đền:22.2mm. Đóng gói trong họp màu - 50/T

TAC2311041T - Lưỡi Cưa TCT 180mm - 24 răng

bottom of page