top of page

Size: 100mm(4") 40T,lỗ cốt:20mm
Long đền:16mm. Đóng gói trong họp màu - 100/T

TAC231015T - Lưỡi Cưa TCT 100mm - 40 răng

bottom of page