top of page

Size: 100mm(4") 30T (răng) ,lỗ cốt: 20mm. Long đền:16mm. Đóng gói trong họp màu - 100/T

TAC231010T - Lưỡi Cưa TCT 100mm - 30 răng

bottom of page